Historyczny dzień w Naszej miejscowości

15 sierpnia 2020r. to ważna dla Naszej Przysieczy data. O godzinie 14:30 odbyło się nabożeństwo do Matki Boskiej po czym na placu festynowym tuż obok kościoła została poświęcona nowa kapliczka, w której znajduje się figura Najświętszej Maryi Panny z dzieciątkiem Jezus. Sama kapliczka wykonana została z czerwonego dębu podarowanego przez Pana Mieczysława Lipińskiego, który rósł dawniej przy ulicy Opolskiej w okolicach dzielnicy Ligoty Prószkowskiej – Dzików.  Wyrzeźbienia kapliczki podjął się Pan Bogdan Kuczaj, który wykonał z kawałka drewna prawdziwe dzieło sztuki. Figura Najświętszej Maryi Panny z dzieciątkiem Jezus została podarowana przez rodzinę Przywara.

Wszystkim, który przyczynili się do powstania nowej kapliczki sołtys Przysieczy, Pan Krzysztof Lellek składa gorące podziękowania.